تبلیغات
Love song - خدایــــــــــــــــــــی!!!!!!!!!

Love song

یه جا برای من و تو...

خدایــــــــــــــــــــی!!!!!!!!!

خدایی به بعضی از پسرا باید به چشم خواهری نگاه کرد
.
تو عروسی رفتم کنار یه دختره نشستم از آرایشش خوشم اومد بخصوص ابروهاشو خیلی خوب در آورده بود
بهش گفتم شوهرت بت گیر نمیده انقدر آرایش میکنی؟
با عصبانیت نگام کردو رفت
بعدا متوجه شدم چه سوتی دادم
بیچاره پسر بود


[ یکشنبه 1392/12/11 ] [ ساعت 20 و 21 دقیقه و 11 ثانیه ] [ فامیل دور ] [ نظرات() ]